Mw. mr. M.C. Lugard-van Beijma

Sinds 2003 voert Mw. mr. Lugard-van Beijma als advocaat een algemene praktijk in Utrecht. Het behandelen van zaken op verschillende gebieden kan een uitkomst zijn als u op meerdere gebieden tegelijk problemen ondervindt. Dit komt vaak voor. U hoeft dan niet op zoek naar meerdere advocaten. Het accent ligt op het behandelen van zaken op het gebied van familierecht.

Mw. mr.  Lugard-van Beijma behandelt zaken op o.m. de volgende gebieden:

  • Personen- & Familierecht: Echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap (ook op gemeenschappelijk verzoek), beëindiging samenlevingsovereenkomst, alimentatie, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, naamswijziging
  • Verbintenissenrecht: Bijvoorbeeld een geschil met uw telefoonmaatschappij of energieleverancier
  • Huurrecht: Geschil met de verhuurder/huurder van uw woning
  • Urgentieverklaring: Indienen bezwaar of beroep en bijstand tijdens de zitting als u een urgentieverklaring heeft aangevraagd maar deze is afgewezen
  • Uitkeringen: Indienen bezwaar of beroep en bijstand tijdens de zitting bij problemen met uw uitkering van de gemeente of het UWV
  • WSNP: Hulp bij problemen met het doorlopen van de schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zoals een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering
  • Strafrecht: Diverse strafzaken en piketdienst (bezoek door advocaat als u bent aangehouden)

Mr. Lugard–van Beijma behandelt ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u hier.