Wat kost de behandeling van uw zaak

Voor het behandelen van een zaak kan het tarief op diverse manieren worden vastgesteld.

Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 200,- exclusief 21% BTW. Er wordt een afspraak gemaakt over het betalen van een voorschot voor aanvang van de werkzaamheden.

Vaste prijs

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk een vast tarief af te spreken voor behandeling van de gehele zaak. Daarvoor is het wel nodig dat van tevoren duidelijk is hoeveel werkzaamheden er te verwachten zijn. Een vaste prijsafspraak is dus niet in alle gevallen mogelijk. Ook bij behandeling van uw zaak tegen een vast tarief wordt een afspraak gemaakt over het betalen van een voorschot voor aanvang van de werkzaamheden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u niet voldoende inkomen of vermogen heeft om een advocaat te kunnen betalen dan komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De voorwaarden kunt u inzien via de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Op deze site staat aangegeven bij welk inkomen en vermogen u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Ook kunt u hier vinden wat de hoogte is van de eigen bijdrage die u dient te betalen. De Raad voor Rechtsbijstand berekent deze eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen. Als u twijfelt of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt kunt u hierover contact opnemen met mr. Lugard-van Beijma. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door de advocaat ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Extra kosten

Bovenop het uurtarief of de eigen bijdrage komen nog de kosten van het inschakelen van derden, zoals een deurwaarder, de kosten van griffierecht dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht voor behandeling van uw zaak, de kosten van het opvragen van uittreksels, kosten van tolk- en vertaalwerkzaamheden e.d.

Voor degenen die gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand geldt in veel gevallen een lager griffierecht, en worden de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en tolk/vertaler door de overheid vergoed.