Hoe wordt uw zaak behandeld

U kunt bij mr. Lugard-van Beijma meestal op zeer korte termijn, binnen enkele werkdagen, terecht voor een afspraak.

Bij het eerste telefonische contact zal mr. Lugard-van Beijma zoveel mogelijk met u bespreken wat het probleem is, wat zij voor u kan doen,  welke stukken u mee moet nemen naar het intake-gesprek en of er mogelijk termijnen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Intake-gesprek

Bij het intake-gesprek bekijkt mr. Lugard-van Beijma met u wat de mogelijkheden zijn en wordt uw zaak uitgebreid besproken. Er wordt bekeken hoe uw zaak moet worden behandeld en er worden afspraken gemaakt over de kosten. Mr. Lugard-van Beijma neemt voor een intake-gesprek graag ruim de tijd. Het is immers belangrijk om goed te weten wat er speelt en een goed beeld te hebben van de cliënt. U kunt er dus vanuit gaan dat uw zaak zorgvuldig en met aandacht wordt behandeld.

Gemeenschappelijk verzoek

Tijdens het intake-gesprek wordt ook besproken of het mogelijk is de zaak buiten de rechter om af te handelen, of om een aantal onderwerpen in overleg af te handelen alvorens de zaak aan de rechter voor te leggen. Bij een echtscheiding kan worden gedacht aan een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Mr. Lugard-van Beijma staat dan beide partners bij.

Viergesprek

Ook het organiseren van een viergesprek kan een uitkomst zijn ( bij echtscheidingen en andere zaken). Bij een viergesprek zijn beide partijen en beide advocaten aanwezig en wordt gekeken over welke onderwerpen er overeenstemming is, of kan worden bereikt. Dit kan een prettige manier zijn om ondersteund door een eigen advocaat toch in overleg te treden. Bij een echtscheiding kunnen vaak een aantal onderwerpen al in een convenant en/of ouderschapsplan worden vastgelegd en wordt alleen over de geschilpunten nog door de rechter beslist.

Opdrachtbevestiging

Als u besluit uw zaak door mr. Lugard-van Beijma te laten behandelen zal zij een opdrachtbevestiging opstellen waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden zij voor u zal uitvoeren en welke kosten daaraan verbonden zijn. Deze opdrachtbevestiging stuurt u ondertekend retour en daarmee gaat uw zaak van start.

Contact

U kunt na het intake-gesprek altijd contact opnemen,  via email of telefonisch. Het is belangrijk dat alle relevante gebeurtenissen ook bij uw advocaat bekend zijn, en dat u weet hoe uw zaak verloopt. Als u dus vragen heeft of als u iets te melden heeft dat voor de zaak van belang is aarzel dan niet. Indien gewenst kunt u ook nogmaals een gesprek op kantoor aanvragen.